موقعي

[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى هكركوز الكويت HkRhoz al KuwaiT » كل ما يخص ucoz » تعلم التثبيت والتصميم » واجهات اجنبيه مميزه (يمكنك التعريب والاضافات)
واجهات اجنبيه مميزه
gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:30 PM | رسالة # 1

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

قبل الاستخدام قم باخذ نسخه لاكوادك الاصليه لمشاهده هل يناسبك او لا
wink

 

gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:30 PM | رسالة # 2

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>[TITLE]</title>
<?$META_DESCRIPTION$?>
<?$META_KEYWORDS$?>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/.s/src/css/999.css" />
</head>

<body style="background:#FFFFFF; margin:0px; padding:0px;">
$ADMIN_BAR$

<div style="width:100%;text-align:center;">

<table border="0" cellpadding="0" width="700" cellspacing="0" style="border-left:1px solid #DEDEDE;border-right:1px solid #DEDEDE;padding:0 1px 0 1px;margin-left:auto;margin-right:auto;">
<tr><td colspan="2" height="50" style="background:url('/.s/t/999/1.gif');padding-left:10px;font-size:10px;color:#A1A1A1;">$WDAY$, $DATE$, $TIME$<br /><?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?>You logged in as <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$"><b>$USERNAME$</b></a> | Group "<u>$USER_GROUP$</u>"<?else?>Hello <b>$USERNAME$</b><?endif?><?endif?> <?if($RSS_LINK$)?>| <a href="$RSS_LINK$">RSS</a><?endif?></td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center" height="32" style="background:url('/.s/t/999/2.gif');font-size:10px;color:#A1A1A1;font-weight:bold;"><a href="$HOME_PAGE_LINK$" title="Site home">Site home</a> <?if($MODULE_URL$)?>| <a href="$MODULE_URL$">$MODULE_NAME$</a><?endif?> <?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?> | <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$" title="Profile page">Profile page</a><?else?> | <a href="$REGISTER_LINK$" title="Register now">Register now</a><?endif?><?endif?> <?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?> | <a href="$LOGOUT_LINK$" title="Log out">Log out</a><?else?> | <a href="$LOGIN_LINK$" title="Log in">Log in</a><?endif?><?endif?></td></tr>

<tr>
<?if(!$HIDE_CLEFTER$)?>
<td valign="top" width="175" style="padding-right:1px;">
<!-- <container> -->
<!-- <block> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="background:#BCBCBC;margin-bottom:1px;" width="175">
<tr><td height="17" style="background:url('/.s/t/999/3.gif') #5DAA3B;color:#FFFFFF;border:1px solid #FFFFFF;font-size:10px;padding-left:10px;"><b>TITLE</b></td></tr>
<tr><td style="background:url('/.s/t/999/4.gif') bottom repeat-x #FCFCFC;padding:5px;border:1px solid #FFFFFF;">CONTENT</td></tr>
</table>
<!-- </block> -->
<!-- </container> -->
</td>
<?endif?>


<td valign="top" style="padding-left:1px;background:#FFFFFF;border-left:1px solid #DEDEDE;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" height="139" width="100%">
<tr><td height="128" align="right" style="background:url('/.s/t/999/5.jpg') no-repeat #319F00;padding-right:30px;"><span style="color:#FFFFFF;font:20pt bold Verdana,Tahoma;"><b>SITE LOGO</b></span></td></tr>
<tr><td height="11" style="background:url('/.s/t/999/6.gif');"><img src="/.s/t/999/7.gif" width="1" height="11" border="0"></td></tr>
</table>
<table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<tr><td style="border:1 px solid #D7D7D7;padding:5px;"><!-- <middle> -->[BODY]<!-- </middle> --></td></tr>
</table>
</td>
</tr>

<tr><td colspan="2">
<!-- <footer> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="47" width="100%" style="background:url('/.s/t/999/8.gif');padding-top:10px;">
<tr><td width="175" align="center" style="color:#A1A1A1;">$POWERED_BY$</td><td align="center" style="color:#A1A1A1;">[COPYRIGHT]</td></tr>
</table>
<!-- </footer> -->
</td></tr>

</table>

</div>

</body>

</html>

<!-- <popup> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="background:#FFFFFF; border:1px solid #DEDEDE;" width="100%">
<tr><td style="{background:url('/.s/t/999/3.gif') #5DAA3B;color:#FFFFFF;font-weight:bold;height:21px;padding-left:10px;font-size:11px;" align="center"><b>[TITLE]</b></td></tr>
<tr><td align="center" style="background:url('/.s/t/999/4.gif') bottom repeat-x #FCFCFC;padding:5px;">[BODY]</td></tr>
</table>
<!-- </popup> -->

 

gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:31 PM | رسالة # 3

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>[TITLE]</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />
<?$META_DESCRIPTION$?>
<?$META_KEYWORDS$?>
<script type="text/javascript">
var browser = navigator.userAgent;
var browserRegex = /(Android|BlackBerry|IEMobile|Nokia|iP(ad|hone|od)|Opera M(obi|ini))/;
var isMobile = false;
if(browser.match(browserRegex)) {
isMobile = true;
addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false);
function hideURLbar(){
window.scrollTo(0,1);
}
}
</script>
<link rel="stylesheet" href="/.s/src/css/2012.css" type="text/css" media="all" />
<script type="text/javascript">
var navTitle = 'Navigation';
</script>
</head>

<body class="page-body">
$ADMIN_BAR$
<!-- <header> -->
<header>
<div class="wrapper">
<div id="header">
<div class="head-l">
<span class="site-l">
<span class="site-n"><a href="$HOME_PAGE_LINK$">$SITE_NAME$</a></span>
<span class="site-d">SITE LOGO</span>
</span>
</div>
<div class="head-r">
<div id="sch-box">
<div class="search-box">
<div class="searchForm"><form onSubmit="this.sfSbm.disabled=true" method="get" style="margin:0" action="/search/"><div class="schQuery"><input value="" type="text" name="q" maxlength="30" size="20" class="queryField" /></div><div class="schBtn"><input type="submit" class="searchSbmFl" name="sfSbm" value="Search" /></div></form></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
<nav>
<div id="catmenu">
<!-- <sblock_nmenu> -->CONTENT<!-- </sblock_nmenu> -->
<div class="clr"></div>
</div>
<div class="clr"></div>
</nav>
</div>
</header>
<!-- </header> -->
<!-- <global_promo> -->
<?if($URI_ID$='page1')?>
<section>
<div class="wrapper">
<div id="promo">
<div class="promo-img">
<div id="uncheader" class="$UHEADER_CLASS$">
<div id="uCozHeaderMain" style="background:url(/uCozHeader.png) 50% 50% no-repeat;"></div>
</div>
</div>
<div class="promo-caption">
<div class="promo-i">
<div class="promo-b">
<div class="promo-title">
Lorem ipsum dolor sit amet
</div>
<div class="promo-text">
Suspendisse a elit commodo, iaculis elit volutpat, gravida felis. Curabitur feugiat volutpat neque, et luctus dui dapibus nec.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<?endif?>
<!-- </global_promo> -->
<div id="casing">
<div class="wrapper">
<?if($MODULE_ID$='forum')?><div class="forum-box"><?endif?>
<!-- <middle> -->
<div id="content">
<div id="cont-i">
[BODY]
</div>
</div>
<aside>
<div id="sidebar">
<div class="sidebox">
<div class="inner">
<div style="text-align:center;"><?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?><span>Hello, <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$"><b>$USERNAME$</b></a>!</span><?else?><span>Hello, <b>$USERNAME$</b>!</span><?endif?><br><?endif?>
<?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?><a title="Profile page" href="$PERSONAL_PAGE_LINK$">Profile page</a> | <a title="Log out" href="$LOGOUT_LINK$">Log out</a><?else?><a title="Register now" href="$REGISTER_LINK$">Register now</a> | <a title="Log in" href="$LOGIN_LINK$">Log in</a><?endif?><?endif?></div>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
<!-- <container> --><!-- <block> -->
<div class="sidebox"><div class="sidetitle"><span>TITLE</span></div>
<div class="inner">
CONTENT
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
<!-- </block> --><!-- </container> -->
</div>
</aside>
<!-- </middle> -->
<div class="clr"></div>
<?if($MODULE_ID$='forum')?></div><?endif?>
</div>
</div>
<!-- <footer> -->
<footer>
<div class="wrapper">
<div id="footer">
<div class="foot-r">
<div class="soc-box">
<a href="http://vk.com/" class="soc-vk" target="_blank"></a>
<a href="https://www.facebook.com/" class="soc-fc" target="_blank"></a>
<a href="https://twitter.com/" class="soc-tw" target="_blank"></a>
<a href="http://www.odnoklassniki.ru/" class="soc-od" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<div class="foot-l">
[COPYRIGHT]. $POWERED_BY$
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
</div>
</footer>
<!-- </footer> -->
<script type="text/javascript" src="/.s/t/2012/template.min.js"></script>
<!-- <popup> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="casing" class="popuptable">
<tr><td><div class="popuptitle"><div><span>[TITLE]</span></div></div><div class="popupbody">[BODY]</div></td></tr>
</table>
<!-- </popup> -->
<div style="display:none">
<!-- <config> -->
{
"rstars_b_image" : "/.s/t/2012/brating.png",
"rstars_b_size" : "32",
"rstars_s_image" : "/.s/t/2012/rating.png",
"rstars_s_size" : "16"
}
<!-- </config> -->
</div>
</body>
</html>

 

gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:31 PM | رسالة # 4

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>[TITLE]</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />
<?$META_DESCRIPTION$?>
<?$META_KEYWORDS$?>
<script type="text/javascript">
var browser = navigator.userAgent;
var browserRegex = /(Android|BlackBerry|IEMobile|Nokia|iP(ad|hone|od)|Opera M(obi|ini))/;
var isMobile = false;
if(browser.match(browserRegex)) {
isMobile = true;
addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false);
function hideURLbar(){
window.scrollTo(0,1);
}
}
</script>
<link rel="stylesheet" href="/.s/src/css/1101.css" type="text/css" media="all" />
<script type="text/javascript">
var navTitle = "Navigation"
</script>
</head>

<body>
$ADMIN_BAR$
<header>
<div id="header"<?if($URI_ID$='page1')?> class="head-bg"<?endif?>>
<div id="head-top">
<div class="wrapper">
<div class="head-l"><?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?><span>Hello, <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$"><b>$USERNAME$</b></a></span><?else?><span>Hello, <b>$USERNAME$</b></span><?endif?><?endif?> | <?if($RSS_LINK$)?><a href="$RSS_LINK$" class="rss-lnk">RSS</a> | <?endif?><span>$WDAY$, $DATE$</span></div>
<div class="head-r">
<?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?><a title="Profile page" href="$PERSONAL_PAGE_LINK$">Profile page</a> <a title="Log out" href="$LOGOUT_LINK$">Log out</a><?else?><a title="Register now" href="$REGISTER_LINK$">Register now</a> <a title="Log in" href="$LOGIN_LINK$">Log in</a><?endif?><?endif?>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
</div>
<div class="wrapper">
<!-- <header> -->
<div class="part-l">
<div id="site-logo">
<span class="site-l">
<span class="site-n"><a href="$HOME_PAGE_LINK$">$SITE_NAME$</a></span>
</span>
</div>
</div>
<div class="part-r">
<div id="sch-box">
<div class="search-box">
$SEARCH_FORM$
</div>
</div>
<div id="soc-box">
<a href="http://vk.com/" class="soc-vk" target="_blank"></a>
<a href="https://www.facebook.com/" class="soc-fc" target="_blank"></a>
<a href="https://vimeo.com/" class="soc-vi" target="_blank"></a>
<a href="https://twitter.com/" class="soc-tw" target="_blank"></a>
<a href="http://www.flickr.com/" class="soc-fl" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<div class="clr"></div>
<div id="catmenu">
<!-- <sblock_nmenu> -->CONTENT<!-- </sblock_nmenu> -->
<span class="nav-rib rib-l"></span>
<span class="nav-rib rib-r"></span>
<div class="clr"></div>
</div>
<!-- </header> -->
<div class="clr"></div>
<!-- <global_promo> -->
<?if($URI_ID$='page1')?>
<div id="promo">
<div class="promo-w">
<div class="promo-i"><img src="/.s/t/1101/promo1.jpg" alt=""></div>
</div>
<div class="promo-w">
<div class="promo-i"><img src="/.s/t/1101/promo2.jpg" alt=""></div>
</div>
<div class="promo-w">
<div class="promo-i"><img src="/.s/t/1101/promo3.jpg" alt=""></div>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
<?endif?>
<!-- </global_promo> -->
</div>
</div>
</header>
<div id="casing">
<div class="wrapper">
<?if($MODULE_ID$='forum')?><div class="forum-box"><?endif?>
<!-- <middle> -->
<div class="part-l">
<div id="content">
<div class="part-i">
<section>
[BODY]
</section>
</div>
</div>
</div>
<div class="part-r">
<div class="part-i">
<aside>
<div id="sidebar">
<!-- <container> --><!-- <block> -->
<div class="sidebox"><div class="sidetitle"><span>TITLE</span></div>
<div class="inner">
CONTENT
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
<!-- </block> --><!-- </container> -->
</div>
</aside>
</div>
</div>
<!-- </middle> -->
<div class="clr"></div>
<?if($MODULE_ID$='forum')?></div><?endif?>
</div>
</div>
<!-- <global_bottom> -->
<div id="bottom">
<div class="wrapper">
<div class="bot-wt">More info</div>
<div id="bot-w">
<div class="bot-i">
<div class="bot-t">footer links </div>
<div class="inner">
<!-- <bc> -->
<ul>
<li><a href="">Vivamus sed bibendum</a></li>
<li><a href="">Integer quis enim</a></li>
<li><a href="">Cras vel justo </a></li>
<li><a href="">Cras a varius ipsum</a></li>
<li><a href="">Aliquam congue purus</a></li>
<li><a href="">Integer dui diam</a></li>
</ul>
<!-- </bc> -->
</div>
</div>
<div class="bot-i">
<div class="bot-t">second footer links</div>
<div class="inner">
<!-- <bc> -->
<ul>
<li><a href="">Vivamus sed bibendum</a></li>
<li><a href="">Integer quis enim</a></li>
<li><a href="">Cras vel justo </a></li>
<li><a href="">Cras a varius ipsum</a></li>
<li><a href="">Aliquam congue purus</a></li>
<li><a href="">Integer dui diam</a></li>
</ul>
<!-- </bc> -->
</div>
</div>
<div class="bot-i">
<div class="bot-t">Image gallery</div>
<div class="inner">
<!-- <bc> -->
<div class="promo-w">
<div class="promo-i"><a href=""><img src="/.s/t/1101/promo1.jpg" alt=""></a></div>
</div>
<div class="promo-w">
<div class="promo-i"><a href=""><img src="/.s/t/1101/promo2.jpg" alt=""></a></div>
</div>
<div class="clr"></div>
<!-- </bc> -->
</div>
</div>
<div class="bot-i">
<div class="bot-t">contact</div>
<div class="inner">
<!-- <bc> -->
<span class="cont-l">Phone: +7 495 287-42-34</span>
<span class="cont-l">Email: info@ucoz.com </span>
<hr>
<strong>CHARLES S. ANDREWS</strong><br>
3139 Brownton Road<br>
Long Community, MS 38915<br>
<a href="https://maps.google.com/maps?f=q&source=embed&hl=en&geocode=&q=%D0%B3.+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4,+%D0%B4.7,+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.+20%D0%92&aq=&sll=55.742127,37.504835&sspn=0.006728,0.021136&ie=UTF8&hq=&hnear=Bagrationovskiy+proyezd,+7+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+20%D0%92,+Moskva,+gorod+Moskva,+Russia&t=m&z=14&vpsrc=0&iwloc=A" class="google-lnk" target="_blank">Location in google Maps</a>
<!-- </bc> -->
</div>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
</div>
</div>
<!-- </global_bottom> -->
<!-- <footer> -->
<footer>
<div id="footer">
<div class="wrapper">
<div class="foot-i">
[COPYRIGHT] | $POWERED_BY$
</div>
</div>
</div>
</footer>
<!-- </footer> -->
<script type="text/javascript" src="/.s/t/1101/template.min.js"></script>
<!-- <popup> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="casing" class="popuptable">
<tr><td><div class="popuptitle">[TITLE]</div><div class="popupbody">[BODY]</div></td></tr>
</table>
<!-- </popup> -->
<div style="display:none">
<!-- <config> -->
{
"rstars_b_image" : "/.s/t/1101/brating.png",
"rstars_b_size" : "30",
"rstars_s_image" : "/.s/t/1101/rating.png",
"rstars_s_size" : "15"
}
<!-- </config> -->
</div>
</body>
</html>

 

gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:32 PM | رسالة # 5

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>[TITLE]</title>
<?$META_DESCRIPTION$?>
<?$META_KEYWORDS$?>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/.s/src/css/992.css" />
</head>

<body style="background:#FFFFFF; margin:0px; padding:0px;">
$ADMIN_BAR$

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<tr><td width="4%" style="background:url('/.s/t/992/1.gif') right repeat-y #CCCCCC;"></td>
<td valign="top">

<!-- <header> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="92" width="100%" style="background:url('/.s/t/992/2.gif');border:1px solid #000000;">
<tr><td width="233" height="24" style="background:url('/.s/t/992/3.gif') no-repeat;padding-left:70px;padding-bottom:5px;color:#FFFFFF;font-size:10px;">$WDAY$, $DATE$, $TIME$</td><td align="right" style="padding-right:10px;color:#FFFFFF;font-size:10px;padding-bottom:5px;" class="topLink"><?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?>You logged in as <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$"><b>$USERNAME$</b></a> | Group "<u>$USER_GROUP$</u>"<?else?>Hello <b>$USERNAME$</b><?endif?><?endif?> <?if($RSS_LINK$)?>| <a href="$RSS_LINK$">RSS</a><?endif?></td></tr>
<tr><td colspan="3" height="46" style="background:url('/.s/t/992/4.gif') no-repeat;padding-left:100px;"><span style="color:#355473;font:20pt bold Verdana,Tahoma;">SITE LOGO</span></td></tr>
<tr><td width="233" height="22"><img src="/.s/t/992/5.gif" border="0"></td><td height="22"><a href="$HOME_PAGE_LINK$">Site home</a> <?if($MODULE_URL$)?>| <a href="$MODULE_URL$">$MODULE_NAME$</a><?endif?> <?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?> | <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$">Profile page</a><?else?> | <a href="$REGISTER_LINK$">Register now</a><?endif?><?endif?> <?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?> | <a href="$LOGOUT_LINK$">Log out</a><?else?> | <a href="$LOGIN_LINK$">Log in</a><?endif?><?endif?></td></tr>
</table>
<!-- </header> -->

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="background:url('/.s/t/992/6.gif');"><tr><td width="100%" align="center">

<!-- <middle> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td valign="top" width="194">

<!-- <container> -->
<!-- <block> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="192">
<tr><td height="24" style="background:url('/.s/t/992/7.gif');color:#000000;padding-left:20px;"><b>TITLE</b></td></tr>
<tr><td style="padding:5px;background:#AEAFBC;border:1px solid #57627F;">CONTENT</td></tr>
</table>
<!-- </block> -->
<!-- </container> -->
</td>

<td valign="top" style="padding:10px;">[BODY]
</td>

<?if(!$HIDE_CRIGHTER$)?>
<td valign="top" width="192">
<!-- <container> -->
<!-- </container> -->
</td>
<?endif?>
</tr>
</table>
<!-- </middle> -->

</td></tr></table>

<!-- <footer> -->
<table class="footer-table" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="34" width="100%" style="background:url('/.s/t/992/8.gif') top repeat-x #57627F;border-top:1px solid #000000;">
<tr><td width="50%" align="center" style="color:#FFFFFF;">[COPYRIGHT]</td>
<td width="50%" align="center" style="color:#FFFFFF;">$POWERED_BY$</td></tr>
</table>
<!-- </footer> -->

</td><td width="4%" style="background:url('/.s/t/992/9.gif') left repeat-y #CCCCCC;"></td>
</tr></table>

</body>

</html>

<!-- <popup> -->
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="background:#000000;" width="100%">
<tr><td style="background: url('/.s/t/992/10.gif') #84DBFF;color:#000000;" align="center"><b>[TITLE]</b></td></tr>
<tr><td align="center" style="background:#FFFFFF;padding:5px;">[BODY]</td></tr>
</table>
<!-- </popup> -->

 

gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:32 PM | رسالة # 6

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>[TITLE]</title>
<?$META_DESCRIPTION$?>
<?$META_KEYWORDS$?>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/.s/src/css/983.css" />
</head>

<body style="background:url('/.s/t/983/1.gif') #FFC4CF; margin:0px; padding:0px;">
$ADMIN_BAR$
<div align="center">

<!-- <header> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="85" style="background:url('/.s/t/983/2.gif') #9C080D;">
<tr><td style="background:url('/.s/t/983/3.jpg') left no-repeat;padding-left:220px;"><span style="color:#FFFFFF;font:20pt bold Verdana,Tahoma;">SITE LOGO</span></td>
<td style="color:#FFFFFF;padding:10px 10px 0 0;" valign="top" align="right">$WDAY$, $DATE$, $TIME$</td></tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="24">
<tr>
<td width="30" height="24"><img src="/.s/t/983/4.gif" border="0"></td>
<td align="left" style="background:url('/.s/t/983/5.gif') #FF8AA2;padding-bottom:3px;"><a href="$HOME_PAGE_LINK$" title="Site home">Site home</a><?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?> | <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$" title="Profile page">Profile page</a><?else?> | <a href="$REGISTER_LINK$" title="Register now">Register now</a><?endif?><?endif?> <?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?> | <a href="$LOGOUT_LINK$" title="Log out">Log out</a><?else?> | <a href="$LOGIN_LINK$" title="Log in">Log in</a><?endif?><?endif?></td>
<td align="right" style="background:url('/.s/t/983/5.gif') #FF8AA2;padding-bottom:3px;"><?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?>You logged in as <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$" title="Profile page"><b>$USERNAME$</b></a> | Group "<u>$USER_GROUP$</u>"<?else?>Hello <b>$USERNAME$</b><?endif?><?endif?> <?if($RSS_LINK$)?>| <a href="$RSS_LINK$" title="RSS">RSS</a><?endif?></td><td width="30" height="24"><img src="/.s/t/983/6.gif" border="0"></td></tr>
</table><div style="height:10px;"></div>
<!-- </header> -->

<!-- <middle> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="98%" align="center">
<tr>
<td valign="top" style="width:204px;">

<!-- <container> -->
<!-- <block> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="204">
<tr><td height="32" style="background:url('/.s/t/983/7.gif');color:#9D080D;padding-left:30px;padding-top:5px;"><b>TITLE</b></td></tr>
<tr><td style="background:url('/.s/t/983/8.gif') #FFFFFF;padding:3px 10px 0 7px;">CONTENT</td></tr>
<tr><td><img src="/.s/t/983/9.gif" border="0"></td></tr>
</table>
<!-- </block> -->
<!-- </container> -->
</td>

<td valign="top" style="padding:0px 10px 0px 10px;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td width="10" height="10"><img src="/.s/t/983/10.gif" border="0"></td><td style="background:url('/.s/t/983/11.gif');"></td><td width="10" height="10"><img src="/.s/t/983/12.gif" border="0"></td></tr>
<tr><td style="background:url('/.s/t/983/13.gif');"></td><td style="background:#FFFFFF;padding:5px;">[BODY]</td><td style="background:url('/.s/t/983/14.gif');"></td></tr>
<tr><td width="10" height="10"><img src="/.s/t/983/15.gif" border="0"></td><td style="background:url('/.s/t/983/16.gif');"></td><td width="10" height="10"><img src="/.s/t/983/17.gif" border="0"></td></tr>
</table>
</td>

<?if(!$HIDE_CRIGHTER$)?>
<td valign="top" style="width:204px;">

<!-- <container> -->
<!-- </container> -->

</td>
<?endif?>
</tr>
</table>
<!-- </middle> -->

<!-- <footer> -->
<br />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="60">
<tr><td width="30" height="21"><img src="/.s/t/983/18.gif" border="0"></td><td align="center" style="background:url('/.s/t/983/19.gif') #FF8AA2;">[COPYRIGHT]</td><td width="30" height="21"><img src="/.s/t/983/20.gif" border="0"></td></tr>
<tr><td width="30" height="39"><img src="/.s/t/983/21.gif" border="0"></td><td align="center" style="background:url('/.s/t/983/22.gif') #FF8AA2;">$POWERED_BY$</td><td width="30" height="39"><img src="/.s/t/983/23.gif" border="0"></td></tr>
</table>
<!-- </footer> -->

</div>
</body>

</html>

<!-- <popup> -->
<table cellpadding="10" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<tr><td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td width="10" height="10"><img src="/.s/t/983/10.gif" border="0"></td><td style="background:url('/.s/t/983/11.gif');"></td><td width="10" height="10"><img src="/.s/t/983/12.gif" border="0"></td></tr>
<tr><td style="background:url('/.s/t/983/13.gif');"></td><td style="background:#FFFFFF;padding:5px;" align="center"><b>[TITLE]</b><hr>[BODY]</td><td style="background:url('/.s/t/983/14.gif');"></td></tr>
<tr><td width="10" height="10"><img src="/.s/t/983/15.gif" border="0"></td><td style="background:url('/.s/t/983/16.gif');"></td><td width="10" height="10"><img src="/.s/t/983/17.gif" border="0"></td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<!-- </popup> -->

 

gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:33 PM | رسالة # 7

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>[TITLE]</title>
<?$META_DESCRIPTION$?>
<?$META_KEYWORDS$?>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/.s/src/css/839.css" />
</head>

<body>
$ADMIN_BAR$
<div id="wrap">
<div id="wrap-bottom">
<div id="center-block">
<table class="main-table">
<tr>
<td colspan="2" class="data-block">
$WDAY$, $DATE$, $TIME$<br/>
<?if($USER_LOGGED_IN$)?>You logged in as <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$"><b>$USERNAME$</b></a> | Group "<u>$USER_GROUP$</u>" | <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$">Profile page</a> | <a href="$LOGOUT_LINK$">Log out</a><?else?>Hello <b>$USERNAME$</b> | <a href="$REGISTER_LINK$">Register now</a> | <a href="$LOGIN_LINK$">Log in</a><?endif?>
</td>
</tr>
<tr><td colspan="2" class="logo-block"><h1>SITE LOGO</h1></td></tr>
<tr>
<td class="side-block">
<!-- <container> -->
<!-- <block> -->
<table class="boxTable"><tr><th>TITLE</th></tr><tr><td class="boxContent">CONTENT</td></tr></table>
<!-- </block> -->
<!-- </container> -->
</td>
<td class="content-block">
<?if($MODULE_NAME$)?><h1>$MODULE_NAME$</h1><?endif?>
<!-- <middle> -->[BODY]<!-- </middle> -->
</td>
</tr>
<tr><td colspan="2" class="footer">[COPYRIGHT]<br>$POWERED_BY$</td></tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</body>

</html>

<!-- <popup> -->
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td style="background:url('/.s/t/839/1.gif') repeat-x #75E2F0;color:#009090;height: 38px;" align="center"><b>[TITLE]</b></td></tr>
<tr><td align="center" style="background:#FFFFFF;padding:10px;">[BODY]</td></tr>
</table>
<!-- </popup> -->

 

gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:33 PM | رسالة # 8

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>[TITLE]</title>
<?$META_DESCRIPTION$?>
<?$META_KEYWORDS$?>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/.s/src/css/843.css" />
</head>

<body>
$ADMIN_BAR$
<div id="contanier">
<div id="centerBlock">
<div id="topPick">
<div id="leftColumn">
<!-- <header> -->
<div id="logoBlock"><h1>SITE LOGO</h1></div>
<div id="navBar"><p><a href="$HOME_PAGE_LINK$">Site home</a><?if($USER_LOGGED_IN$)?> | <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$">Profile page</a><?else?> | <a href="$REGISTER_LINK$">Register now</a><?endif?> <?if($USER_LOGGED_IN$)?> | <a href="$LOGOUT_LINK$">Log out</a><?else?> | <a href="$LOGIN_LINK$">Log in</a><?endif?> <?if($RSS_LINK$)?>| <a href="$RSS_LINK$">RSS</a><?endif?></p></div>
<!-- </header> -->
<div id="textBlock">
<?if($MODULE_NAME$)?><h1>$MODULE_NAME$</h1><?endif?>
<!-- <middle> -->[BODY]<!-- </middle> -->
</div>
</div>
<div id="rightColumn">
<div id="dataBar">$WDAY$, $DATE$, $TIME$<br/><?if($USER_LOGGED_IN$)?>You logged in as <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$"><b>$USERNAME$</b></a></br>Group "<u>$USER_GROUP$</u>"<?else?>Hello <b>$USERNAME$</b><?endif?></div>
<!-- <sblock_menu> -->
<table class="menuTable"><tr><td>CONTENT</td></tr></table>
<!-- </sblock_menu> -->
<!-- <container> -->
<!-- <block> -->
<table class="boxTable"><tr><th><h2>TITLE</h2></th></tr><tr><td class="boxContent">CONTENT</td></tr></table>
<!-- </block> -->
<!-- </container> -->
</div>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</div>
<!-- <footer> --><div id="footer">[COPYRIGHT] | $POWERED_BY$</div><!-- </footer> -->
</div>
</body>

</html>

<!-- <popup> -->
<table border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td style="background:url('/.s/t/843/1.gif') repeat-x #5DB0C9;" align="center"><b>[TITLE]</b></td></tr>
<tr><td align="center" style="background:#FFFFFF;">[BODY]</td></tr>
</table>
<!-- </popup> -->

 

gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:33 PM | رسالة # 9

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>[TITLE]</title>
<?$META_DESCRIPTION$?>
<?$META_KEYWORDS$?>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/.s/src/css/601.css" />
</head>

<body style="background:#010A11; margin:0px; padding:0px;">
$ADMIN_BAR$

<!-- <header> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="204" width="100%">
<tr><td align="left" width="357"><img src="/.s/t/601/1.jpg" border="0"></td><td style="background:url('/.s/t/601/2.jpg');" align="right"><a href="$HOME_PAGE_LINK$" title="Site home"><img src="/.s/t/601/3.gif" border="0" alt="Site home"></a><img src="/.s/t/601/4.gif" width="10" height="1" border="0"><?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?><a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$" title="Profile page"><img src="/.s/t/601/5.gif" border="0" alt="Profile page"></a><?else?><a href="$REGISTER_LINK$" title="Register now"><img src="/.s/t/601/6.gif" border="0" alt="Register now"></a><?endif?><?endif?><img src="/.s/t/601/4.gif" width="10" height="1" border="0"><?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?><a href="$LOGOUT_LINK$" title="Log out"><img src="/.s/t/601/7.gif" border="0" alt="Log out"></a><?else?><a href="$LOGIN_LINK$" title="Log in"><img src="/.s/t/601/8.gif" border="0" alt="Log in"></a><?endif?><?endif?></td><td align="left" width="243"><img src="/.s/t/601/9.jpg" border="0"></td></tr>
<tr><td align="left" width="357"><img src="/.s/t/601/10.jpg" border="0"></td><td style="background:url('/.s/t/601/11.gif') left no-repeat;"><span style="color:#F8F3C9;font:20pt bold Verdana,Tahoma;"><b>SITE LOGO</b></span></td>
<td width="193" style="background:url('/.s/t/601/12.jpg');padding-right:50px;padding-bottom:5px;" align="right" valign="bottom"><?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?>You logged in as <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$"><b>$USERNAME$</b></a> | Group "<u>$USER_GROUP$</u>"<?else?>Hello <b>$USERNAME$</b><?endif?><?endif?> <?if($RSS_LINK$)?>| <a href="$RSS_LINK$">RSS</a><?endif?></td></tr>
</table>
<!-- </header> -->

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="45" rowspan="2" style="background:url('/.s/t/601/13.gif');"><img src="/.s/t/601/4.gif" border="0" width="45"></td>
<td><div style="height:12px; background:url('/.s/t/601/14.jpg');"></div></td>
<td width="45" rowspan="2" style="background:url('/.s/t/601/15.gif');"><img src="/.s/t/601/4.gif" border="0" width="45"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" style="padding:10px 8px 0 8px;">
<!-- <middle> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td valign="top" width="210">
<!-- <container> -->
<!-- <block> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="210">
<tr><td height="31" style="background:url('/.s/t/601/16.gif');color:#C16A29;padding-top:2px;" align="center" valign="top">TITLE</td></tr>
<tr><td style="background:url('/.s/t/601/17.jpg');padding:0 15px 0 15px;">CONTENT</td></tr>
<tr><td><img src="/.s/t/601/18.gif" border="0"></td></tr>
</table><br />
<!-- </block> -->
<!-- </container> -->
</td>
<td valign="top" style="padding:0px 10px 0px 10px;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td width="30" height="30"><img src="/.s/t/601/19.gif" border="0"></td><td align="left" width="100%" height="30" style="background:url('/.s/t/601/20.gif');"><img src="/.s/t/601/21.gif" border="0"></td><td width="14" height="30"><img src="/.s/t/601/22.gif" border="0"></td><td width="30" height="30"><img src="/.s/t/601/23.gif" border="0"></td></tr>
<tr><td valign="top" style="background:url('/.s/t/601/24.gif');"><img src="/.s/t/601/25.gif" border="0"></td><td colspan="2" rowspan="2" style="background:#03111A;">[BODY]</td><td valign="top" style="background:url('/.s/t/601/26.gif');"><img src="/.s/t/601/27.gif" border="0"></td></tr>
<tr><td height="22" style="background:url('/.s/t/601/24.gif');" valign="bottom"><img src="/.s/t/601/28.gif" border="0"></td><td height="22" valign="bottom" style="background:url('/.s/t/601/26.gif');"><img src="/.s/t/601/29.gif" border="0"></td></tr>
<tr><td width="30" height="30"><img src="/.s/t/601/30.gif" border="0"></td><td align="left" height="30" style="background:url('/.s/t/601/31.gif');"><img src="/.s/t/601/32.gif" border="0"></td><td width="14" height="30"><img src="/.s/t/601/33.gif" border="0"></td><td width="30" height="30"><img src="/.s/t/601/34.gif" border="0"></td></tr>
</table>
</td>
<td valign="top" width="200">
<!-- <container> -->
<!-- </container> -->
</td>
</tr>
</table>
<!-- </middle> -->
</td>
</tr></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="background:url('/.s/t/601/35.jpg') bottom repeat-x;">
<tr><td width="175"><img src="/.s/t/601/36.jpg" border="0"></td>
<td align="center">
<!-- <footer> -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="60%" height="54">
<tr><td width="45"><img src="/.s/t/601/37.gif" border="0"></td><td align="center" style="background:url('/.s/t/601/38.gif');color:#5C90A0;">[COPYRIGHT]<br />$POWERED_BY$</td><td width="45"><img src="/.s/t/601/39.gif" border="0"></td></tr>
</table>
<!-- </footer> -->
</td>
<td width="175"><img src="/.s/t/601/40.jpg" border="0"></td>
</tr>
</table>

</body>

</html>

<!-- <popup> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td width="30" height="30"><img src="/.s/t/601/19.gif" border="0"></td><td align="left" width="100%" height="30" style="background:url('/.s/t/601/20.gif');"><img src="/.s/t/601/21.gif" border="0"></td><td width="14" height="30"><img src="/.s/t/601/22.gif" border="0"></td><td width="30" height="30"><img src="/.s/t/601/23.gif" border="0"></td></tr>
<tr><td valign="top" style="background:url('/.s/t/601/24.gif');"><img src="/.s/t/601/25.gif" border="0"></td><td colspan="2" rowspan="2" style="background:#03111A;color:#C16A29;" align="center"><b>[TITLE]</b><hr>[BODY]</td><td valign="top" style="background:url('/.s/t/601/26.gif');"><img src="/.s/t/601/27.gif" border="0"></td></tr>
<tr><td height="22" style="background:url('/.s/t/601/24.gif');" valign="bottom"><img src="/.s/t/601/28.gif" border="0"></td><td height="22" valign="bottom" style="background:url('/.s/t/601/26.gif');"><img src="/.s/t/601/29.gif" border="0"></td></tr>
<tr><td width="30" height="30"><img src="/.s/t/601/30.gif" border="0"></td><td align="left" height="30" style="background:url('/.s/t/601/31.gif');"><img src="/.s/t/601/32.gif" border="0"></td><td width="14" height="30"><img src="/.s/t/601/33.gif" border="0"></td><td width="30" height="30"><img src="/.s/t/601/34.gif" border="0"></td></tr>
</table>
<!-- </popup> -->

 

gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:34 PM | رسالة # 10

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<?$META_DESCRIPTION$?>
<?$META_KEYWORDS$?>
<title>[TITLE]</title>
<!--[if lt IE 9]>
<script type="text/javascript">
var e = ("header,footer,article,aside,section,nav").split(',');
for (var i = 0; i < e.length; i++) {
document.createElement(e[i]);
}
</script>
<![endif]-->
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,400,700&subset=latin,cyrillic" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="/.s/src/css/1080.css" />
</head>
<body class="t-body">
$ADMIN_BAR$
<!-- <header> -->
<header>
<div id="top" class="clearfix">
<div class="t-container">
<?if($SEARCH_FORM$)?>
<div id="show-search" class="show-search"></div>
<div id="b-search" class="b-search pull-right b-search-min">
$SEARCH_FORM$
</div>
<?endif?>
<div id="show-menu" class="show-menu"></div>
<nav>
<!-- <sblock_nmenu> -->CONTENT<!-- </sblock_nmenu> -->
</nav>
</div>
</div>
<div class="b-usermenu t-container">
<?if($USER_LOGGED_IN$)?>
<a title="Profile page" href="$PERSONAL_PAGE_LINK$">Profile page</a> | <a title="Log out" href="$LOGOUT_LINK$">Log out</a>
<?else?>
<a title="Register now" href="$REGISTER_LINK$">Register now</a> | <a title="Log in" href="$LOGIN_LINK$">Log in</a>
<?endif?>
</div>
</header>
<!-- </header> -->
<div class="b-main t-container clearfix">
<!-- <middle> -->
<div class="b-logo b-white">
<a title="Site Home" href="$HOME_PAGE_LINK$"><img class="logo-img" src="/.s/t/1080/logo-img.png" alt=""/></a>
<div class="site-title">Site Logo</div>
<div class="site-slogan">$SITE_NAME$</div>
</div>
<div class="b-maincontent b-white" role="main">
<!-- <global_promo> -->
<?if($PAGE_ID$ == 'sitePage1')?>
<div class="mainpage-header">
<div id="uncheader" class="$UHEADER_CLASS$" <?if(!$UHEADER_USED$)?>style="background: url(/.s/t/1080/site-img.jpg);"<?endif?>>
<div id="uCozHeaderMain">
<img class="site-img" src="<?if($UHEADER_USED$)?>/uCozHeader.png<?else?>/.s/t/1080/site-img.jpg<?endif?>" alt="" />
</div>
</div>
<div class="content-padding">
<p class="site-intro center-inner">
Welcome to Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet.<br/>
Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis.<br/>
Elit duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris.
</p>
</div>
</div>
<?endif?>
<!-- </global_promo> -->
<div class="content-padding">
[BODY]
</div>
</div>
<div class="sidebar-clear clearleft"></div>
<aside class="b-sidebar b-white clearfix">
<!-- <container> -->
<!-- <block> -->
<div class="block">
<div class="blocktitle">TITLE</div>
<div class="blockcontent">
CONTENT
</div>
</div>
<!-- </block> -->
<!-- </container> -->
</aside>
<!-- </middle> -->
</div>
<!-- <footer> -->
<footer>
<div class="t-container">
<span class="copyright">[COPYRIGHT]</span> | <span class="powered-by">$POWERED_BY$</span>
</div>
</footer>
<script type="text/javascript" src="/.s/t/1080/template.min.js"></script>
<!-- </footer> -->
</body>
</html>

<!-- <popup> -->
<div class="popup">
<div class="popuptitle">
[TITLE]
</div>
<div class="popupbody">
[BODY]
</div>
</div>
<!-- </popup> -->

<!-- <config> -->
{
"rstars_b_image" : "/.s/t/1080/rating30.png",
"rstars_b_size" : "30",
"rstars_s_image" : "/.s/t/1080/rating15.png",
"rstars_s_size" : "15"
}
<!-- </config> -->

 

gulfmissile التاريخ : الجمعة, 2019-07-19, 4:34 PM | رسالة # 11

كافي عذاب

مجموعة : المدراء

رسائل : 118

سمعة : 0

حالة : Offline

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>[TITLE]</title>
<?$META_DESCRIPTION$?>
<?$META_KEYWORDS$?>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/.s/src/css/926.css" />
</head>

<body style="background:#252525; margin:0px; padding:0px 20px 0 20px;">
$ADMIN_BAR$

<!-- <header> -->
<div id="h1">
<div id="h2"></div>
<p>
$WDAY$, $DATE$, $TIME$<br>
<?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?>You logged in as <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$" title="Profile page"><b>$USERNAME$</b></a> | Group "<u>$USER_GROUP$</u>"<?else?>Hello <b>$USERNAME$</b><?endif?><?endif?> <?if($RSS_LINK$)?>| <a href="$RSS_LINK$" title="RSS">RSS</a><?endif?>
</p>
</div>
<div class="clear"></div>

<div id="h3">
<div id="h4"></div>
<p>SITE LOGO</p>
</div>
<div class="clear"></div>

<div id="h5">
<div id="h6"></div>
<p><a href="$HOME_PAGE_LINK$" title="Site home">Site home</a><?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?> | <a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$" title="Profile page">Profile page</a><?else?> | <a href="$REGISTER_LINK$" title="Register now">Register now</a><?endif?><?endif?> <?if($USERS_ON$)?><?if($USER_LOGGED_IN$)?> | <a href="$LOGOUT_LINK$" title="Log out">Log out</a><?else?> | <a href="$LOGIN_LINK$" title="Log in">Log in</a><?endif?><?endif?></p>
</div>
<div class="clear"></div>
<!-- </header> -->

<!-- <middle> -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td valign="top" style="width:200px;">
<!-- <sblock_menu> -->
CONTENT
<!-- </sblock_menu> -->
</td>

<td valign="top" style="padding:0px 10px 0px 10px;">[BODY]</td>

<?if(!$HIDE_CLEFTER$)?>
<td valign="top" style="width:200px;">
<!-- <container> -->
<!-- <block> -->
<div class="boxTable"><h1 class="boxTitle">TITLE</h1><div class="boxContent" style="padding:5px 0 10px 0;">CONTENT</div></div><div class="clear"></div>
<!-- </block> -->
<!-- </container> -->
</td>
<?endif?>
</tr>
</table>
<!-- </middle> -->

<!-- <footer> -->
<div id="footer">[COPYRIGHT]</div>
<div id="poweredBy">$POWERED_BY$</div>
<!-- </footer> -->

</body>

</html>

<!-- <popup> -->
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="background:#3B3B3B;" width="100%">
<tr><td style="background:#EC008C;color:#FFFFFF;padding:5px;" align="center"><b>[TITLE]</b></td></tr>
<tr><td align="center" style="background:#252525;padding:5px;">[BODY]</td></tr>
</table>
<!-- </popup> -->

 

منتدى هكركوز الكويت HkRhoz al KuwaiT » كل ما يخص ucoz » تعلم التثبيت والتصميم » واجهات اجنبيه مميزه (يمكنك التعريب والاضافات)
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: